Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

21:21
8668 03ad
Reposted fromidiod idiod

February 16 2019

15:52
1174 5502 500
Reposted fromidiod idiod

February 11 2019

17:48
6629 adc4 500
Reposted fromidiod idiod

February 08 2019

18:15
7304 8367 500

glibli06:

Frozen body of a German soldier is used as a signpost, 1942

Reposted fromidiod idiod

October 30 2018

myfuckingreality
18:36
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
myfuckingreality
18:33
6424 0f3b 500
Reposted bykaciemilordzielisekhipisekmelangabryniawalkthemoonnuttfousexlovenmagichereyeswalkthemoonSkydelanhormezajestemjedenbeltaneapluzyna
myfuckingreality
14:32
Alkohol, jedzenie, seks, trening czy narkotyki to tylko niektóre przykłady chwilowych, powierzchownych przyjemności.
Uczucie euforii zawsze trwa tylko przez jakiś czas, dlatego ciągle potrzebujemy nowych zastrzyków adrenaliny. Pewne amerykańskie badania pokazują, że po upływie trzech miesięcy nowa praca, związek czy właśnie zakupione mieszkanie nie robią już na nas większego wrażenia. Zaczynamy na przykład kupować więcej, nie zaznając ukojenia. Czy nigdy się nie nauczymy? Wielu ludzi jest przekonanych, że kolejny związek, remont, urlop, dziecko, praca i tak dalej wreszcie uszczęśliwi ich „na dobre”.
Reposted bykaciemilordzienotyourstrawberrygoodteaahazaynlo
myfuckingreality
14:27
Wielu rodziców zrobi dla swoich dzieci wszystko, tylko nie pozwoli im być sobą.
Reposted bykaciemilordzieLaColieprzeztrudydogwiazdendotermicznanikomuanislowanieobecnoscFuckyoubitchensomme

October 29 2018

16:04
2162 7635 500

wanderlusteurope:

Autumn in Berlin

Reposted fromfreakish freakish

October 27 2018

myfuckingreality
18:14
4187 7ade 500
Reposted byundoneezoriasopadepollomahvashgabrynianuttsectum-sempra
myfuckingreality
13:09
3992 f158

to ja😂😂

Reposted byavantasianwruchujednostajniepopierdolonymToshiitemizecattolicoundoneeladialadialiliowaduszalisekchytrusekhashmy-little-worldWilalenaczterywiekipozniejnowacziikarijudyszainnocencjastrzepyhepinablesopuszekEllaEllawszystkodupapeanuteolly-xcv-yskylarktoffifeenuttlllmshithappenssrawwwrmonroewiecznamonroeczinokganzrockbarmoninkaNoCinderellajezupanpancernyjustafragmentofyouklaucimjauciStoneColdSobersokoslovadeepbluexsignofthemothchowchowheroine88atrantapieprzicynamonzapachsianacelwielebna0thenatussMigotliwaspotlightinsidemysoulnewlifeloadingbuffyrulezgabryniatransfuzja-dudkuollMigotliwanuttdestructive-hopelesszupamarzen

October 22 2018

myfuckingreality
14:58
8963 aa71 500
Reposted byrobintssmalldreamgirllisiazupa

October 21 2018

myfuckingreality
16:58
3283 f576 500
Reposted byso-soVostokletmegogabryniaokretowazupanuttsectum-semprafou

October 20 2018

myfuckingreality
18:01
8110 e433 500
Reposted byimperiumromanum imperiumromanum
myfuckingreality
14:22
3295 129e 500
Reposted byWaszmaster Waszmaster

October 16 2018

myfuckingreality
20:26
9423 824f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatfu tfu
myfuckingreality
20:25
Reposted fromTullfrog Tullfrog viatfu tfu
myfuckingreality
20:24
6517 d660
Reposted fromezf ezf viatfu tfu
myfuckingreality
20:23
6041 82dc 500
Reposted frompapaj papaj viatfu tfu
myfuckingreality
20:23
0827 7066 500
Reposted fromtfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl