Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

myfuckingreality
21:02
To jest moje serce. Masz je w swoich rękach i obiecuję ci, że jesteś pierwszą i ostatnią osobą, która go dotyka. Musisz być z nim ostrożna bo jest znacznie delikatniejsze niż się spodziewałem,a jeśli spróbujesz mi je oddać, to go nie przyjmę.
myfuckingreality
20:54
Pamiętasz, jak to było, kiedy pocałowałaś go pierwszy raz?
Reposted bylipslikemorphine lipslikemorphine
myfuckingreality
18:27
I przestań się burmuszyć, bo na widok twojej gęby przydrożne grzyby same się marynują.
Reposted bystaystrongangie staystrongangie
myfuckingreality
15:13
Dlaczego możemy wyłożyć się, jeżdżąc na łyżwach, a nie możemy, kończąc kilkuletni związek? Upadek psychiczny często bywa zresztą o wiele bardziej bolesny od fizycznego. I dłużej goją się rany. Problem jednak w tym, że jego skutków zwykle nie widać, bo cierpiący na zaburzenia psychiczne ludzie robią wszystko, aby umiejętnie się z nimi przed światem kryć.

A tymczasem to świat się powinien wstydzić, nie oni.
Reposted bymyceline myceline

July 26 2017

myfuckingreality
19:34
1771 9d6c 500
Reposted byhashtomorrow-will-be-better
myfuckingreality
17:05
Kreatywność dla mnie jest odchodzeniem od bezpiecznych rozwiązań, wychodzeniem poza schematy, łączeniem dziedzin i tematów na pozór ze sobą nie powiązanych.
Reposted byKIMJbadtime
myfuckingreality
15:52
Uzależnienie nigdy dobrze się nie kończy. W końcu to, co daje nam kopa, przestaje sprawiać przyjemność i zaczyna boleć. Mówią, że nie można rzucić nałogu, dopóki nie sięgnie się dna. Ale skąd wiadomo, że już się tam jest? Bo nie ważne jak boli, jeśli przestaniemy to robić, boli jeszcze bardziej.
Reposted byKisunelottibluebell

July 25 2017

myfuckingreality
17:13
Pragnę Twojej obecności, ale to nie znaczy, że bez Ciebie nie istnieję.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viayveee yveee
myfuckingreality
16:06
4550 6344 500
myfuckingreality
16:06
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viahouda houda
myfuckingreality
16:05
I wiem, że każdy ból pomaga wznosić mój własny mur.
— Myslovitz - Zamiana
myfuckingreality
16:04
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
myfuckingreality
16:01
Spójrzcie na człowieka w taki sposób, w jaki patrzylibyście na zachód słońca albo na góry. Przyjmujcie to, co widzicie z przyjemnością. Przyjmujcie człowieka bez względu na to, czym jest. Tak postąpilibyście w przypadku zachodu słońca. Nie mówilibyście “ten zachód słońca powinien być bardziej purpurowy” albo “te góry powinny być wyższe w  środkowej partii”. Po prostu wpatrywalibyście się z zachwytem. Tak samo jak w przypadku drugiego człowieka. Patrzę i nie mówię “jego skóra powinna być bardziej różowa” albo “jego włosy powinny być krócej obcięte”. Człowiek po prostu jest.
— Joseph Zinker
myfuckingreality
16:00
9322 17dc
Reposted fromoiv13 oiv13 vialittlemouse littlemouse
myfuckingreality
14:19
7830 3e32
Reposted fromwonderwoman wonderwoman vialittlemouse littlemouse
myfuckingreality
12:39
Nawet nie wiesz jakie to piekące uczucie. Jak to jest, kiedy słuchasz mężczyzny i wydaje Ci się, że on wyciąga z twojej głowy pewne myśli jak z szuflady. Włącza muzykę i to jest właśnie to, co chciałaś usłyszeć. Wlewa do kieliszka wino i to jest właśnie to wino, na jakie miałaś ochotę. Idzie zmienić koszulę i wraca w koszuli, o jakiej marzyłaś, żeby miał na sobie… A jak z nim rozmawiasz, to prawie tak, jakbyś słuchała swojego najgłębszego, najbardziej przemyślanego i najlepszego głosu wewnętrznego. Taka niezwykła zgodność tego, co myślisz i czujesz z tym, co słyszysz.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte vianiezwyykla niezwyykla
myfuckingreality
12:36
Nie warto robić niczego na siłę. Ani dla zysku. Ani po to, aby coś komuś udowodnić. Warto robić coś dlatego, że czuje się do tego pasję, miłość, fascynację.
— Beata Pawlikowska
12:35
7762 ed3b

charlesoberonn:

a-heavily-glazed-donut:

l20music:

4sk-l4tul4-pyrop3:

micaxiii:

deductionfreak:

hazelguay:

The most valuable chart…

image

yes thanks for colouring it I had a hard time reading that

// I’m going to reblog this to help all RPers when it comes to descriptions

// Even if you’re a great RPer you still need this.

// To describe

// y’know

// the things

Im not a writer but im sure i have some followers that are so here yall go!

taa daa


share this with your friends, @charlesoberonn

I shall. It’s a great ref.

Reposted fromnylarac nylarac viawypierdalac wypierdalac
12:25
1630 a1d0 500
myfuckingreality
11:07
7311 7825
Reposted fromkarahippie karahippie viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl