Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

07:25
4454 6129
Reposted fromidiod idiod
07:24
6651 48b7
Reposted fromidiod idiod
07:23
4454 6129
Reposted fromidiod idiod
myfuckingreality
07:11
5449 69c9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPaseroVirus PaseroVirus
myfuckingreality
07:04
8909 b0d5 500
Reposted byniezwyykla niezwyykla
myfuckingreality
06:53
8897 9a30 500
myfuckingreality
06:46
6765 371b 500
myfuckingreality
06:32
6580 5933 500

April 19 2018

myfuckingreality
20:40
6772 5946
Reposted byedhellniedonaprawienialtelaparisiennendmythpkz451freewayverdantforcegreywolfpiehus
myfuckingreality
19:45
6586 288e 500
Reposted byjadex jadex
myfuckingreality
18:36
Reposted fromkaiee kaiee vianawetsrednio nawetsrednio
myfuckingreality
18:34
not true. you are worthy just like everybody else. ❤
myfuckingreality
18:09
6583 bde8 500
Reposted byLaColie LaColie
myfuckingreality
15:25
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
Reposted byfutureiscomingotellaemaljatakatambasienkagingerowaanablesduzedzieckoKawaiiNamidaMsChocolateniebieskieoczyavooidnotperfectgirlmerkabahaveagooddayinspirationsDaisy88greywolfoutofmyheadbadbloodjustanotherdreamercontigozuzka0
10:08
9241 5706
Reposted fromidiod idiod
10:08
1864 602c 500

desertislandcomics:

John Currin painting “Workplace” at the Armory

Reposted fromidiod idiod
10:08
5204 e6c7 500
Reposted fromidiod idiod
10:07
5200 fc90 500

mindcontrolexperiment:

Piero Fornasetti

Reposted fromidiod idiod
10:05
0272 f6d2 500
Reposted fromidiod idiod
10:01
8603 e4b2 500
Reposted fromidiod idiod
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl