Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

myfuckingreality
20:03
0619 0339 500
Reposted frompunisher punisher viamyceline myceline
19:15
2900 c09e
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers
19:14
2687 053b 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers
19:10
myfuckingreality
19:09
Reposted fromFlau Flau viamyceline myceline
18:06
17:39
5381 761c 500
Reposted fromidiod idiod
17:39
5353 2034 500
Reposted fromidiod idiod
17:39
5338 f814 500
Reposted fromidiod idiod
17:38
5298 242e 500
Reposted fromidiod idiod
17:38
5317 6cba
Reposted fromidiod idiod
myfuckingreality
17:32

Tak samo sytuacja się ma z emocjami. Od najmłodszych lat uczy się chłopców, że nie wypada płakać, że emocje to domena dziewczynek. Z resztą, czy nie jest tak, że łzy, ale i przytulanie, mówienie „kocham Cię” czy nawet pozornie proste „zależy mi na Tobie” wydaje się być szczytem nie do przejścia, bo przecież „chłopiec musi być twardzielem”? Wymaga się, by mężczyzna był samcem alfa. Zapominamy o tym, że w naturze występują też samce beta i wielu wielu innych, którzy mają więcej cech opiekuńczych, mniej testosteronu, a ich siłą jest empatia i wrażliwość.

Przyczyną takiego stanu rzeczy może też być współczesna niestabilność rodziny. Przy zwiększonej liczbie rozwodów, gdzie mężczyźni rzadko wygrywają sprawy o opiekę nad dziećmi, przez co postrzegani są jako bezduszni. Ale także w rodzinach, gdzie jedno z rodziców jest na emigracji zarobkowej. Dziecko czuje się samotne, często zaniedbane, a na chłopców spada niepisany i niewypowiedziany na głos obowiązek zaopiekowania się matką i rodzeństwem.

To wszystko, zebrane razem, może rodzić bardzo wiele konfliktów. Także, niestety, wewnętrznych. Tworzy bariery, ale przede wszystkim każe chłopcom już od najmłodszych lat być twardzielami. Nie okazywać emocji. Nie płakać. Nie mówić „kocham”. Nie za często przytulać. Trzeba dużo pracować. Trzeba być silnym. Trzeba być agresywnym. Trzeba lubić przemoc. Nie można chorować. Trzeba ukrywać ból. Trzeba lubić sport. Trzeba lubić „męskie” zajęcia. Trzeba ukrywać to, co niewygodne.

Reposted bySkydelan Skydelan
myfuckingreality
16:20
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca.
Reposted byjointskurwysynnot-good-enoughday11shadowCarmabelleSkydelanblackheartgirlecrivainmycelinehereyesbzdura
myfuckingreality
16:15
Złość była po prostu fasadą lęku. Jakże często złość jest tylko maską. Bo złość nie kojarzy się ze słabością, a strach już bardziej. Czyli strach wymaga odwagi?
Reposted bygogullo77SkydelanitsokayOnly2you
myfuckingreality
13:37
8073 cd45 500
"How to prepare for anal"
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatfu tfu
myfuckingreality
13:34
2897 e806 500
Reposted fromu-dit u-dit viatfu tfu
myfuckingreality
13:33
4471 55da 500
Reposted fromtfu tfu
myfuckingreality
13:33
4473 67ba
Reposted fromtfu tfu
myfuckingreality
13:32
4481 ec2d 500
Reposted fromtichga tichga viatfu tfu
myfuckingreality
13:32
Reposted fromFlau Flau viatfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl