Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2019

myfuckingreality
20:48
Reposted fromcouples couples viadalilah dalilah
myfuckingreality
20:48
6755 5309
Reposted fromseaweed seaweed viadalilah dalilah
myfuckingreality
20:47

Nie odkładaj mnie na potem, bo potem mnie już nie będzie.

Reposted fromjoaaan joaaan viadalilah dalilah
myfuckingreality
20:46
3829 83b2 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viadalilah dalilah
myfuckingreality
20:45
8373 1164
Reposted fromcountingme countingme viadalilah dalilah
myfuckingreality
20:44
6800 c887
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viadalilah dalilah
myfuckingreality
20:44
7523 d213 500
Reposted fromsankastycznie sankastycznie viadalilah dalilah
myfuckingreality
20:40
2571 0ed6 500
Reposted fromboli boli viadalilah dalilah
myfuckingreality
20:36
9830 b944
Reposted fromrisky risky viadalilah dalilah
myfuckingreality
20:35
3041 1943
Reposted fromunforgiving unforgiving viadalilah dalilah
20:29
0996 453e 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viadalilah dalilah
myfuckingreality
20:27
8787 fafd
Reposted fromaurophobia aurophobia viadalilah dalilah
myfuckingreality
20:17
8987 2bd5
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viadalilah dalilah
myfuckingreality
20:13
Wasz czas jest ograniczony, więc nie marnujcie go, żyjąc cudzym życiem. Nie wpadajcie w pułapkę dogmatów, żyjąc poglądami innych ludzi. Nie pozwólcie, żeby hałas cudzych opinii zagłuszył wasz własny wewnętrzny głos. I najważniejsze – miejcie odwagę kierować się sercem i intuicją.
— Steve Jobs
Reposted fromTimeRush TimeRush viadalilah dalilah
myfuckingreality
20:10
nie wiązać się z żadnym alkoholikiem, pracoholikiem, megalomanem, związkofobem, emocjonalnym niedorostkiem i zboczeńcem.
— bridget jones
Reposted frombialetulipany bialetulipany viasaphirka saphirka

August 17 2019

16:36
myfuckingreality
16:36
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viapiehus piehus
myfuckingreality
16:35
1997 5b98 500
Reposted frompiehus piehus
myfuckingreality
16:35
2274 e2af 500
Reposted frompiehus piehus
myfuckingreality
16:33
1269 caed 500
Reposted frompiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl