Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

myfuckingreality
22:39
9032 3d92
Reposted fromgreens greens viatfu tfu
myfuckingreality
22:36
7884 47ad
Reposted fromtfu tfu

February 15 2017

myfuckingreality
12:13
3002 bc89 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viatfu tfu
myfuckingreality
12:12
1940 cbc3
back from the dead
Reposted fromDosAmp DosAmp viatfu tfu

July 10 2015

myfuckingreality
12:43
Zostałam zraniona. Myślę, że wszyscy jesteśmy jakoś poranieni i myślę sobie, że gdzieś podczas tego bólu zaczynamy przekonywać samych siebie, że jeżeli nie otworzymy się już więcej i nie zakochamy, nie będziemy musieli znowu cierpieć. 
— Martin Charles - Pomiędzy nami góry
Reposted bykasia84kasia84kasia84
myfuckingreality
10:33
myfuckingreality
10:09
Jakie to uczucie... Być czyimś całym światem?
Jak to jest, tak patrzeć w czyjeś oczy i widzieć tylko siebie? 
Albo czytać w czyichś myślach, które krążą tylko i wyłącznie wokół Ciebie? 
Jak to jest być słońcem i księżycem czyjegoś dnia? 
Lub gwiazdą, na którą ciągle ktoś patrzy? 
Jak to jest, kiedy wiesz, że ktoś ciągle na Ciebie czeka? 
Że chce Cię objąć, dotknąć, przytulić, poczuć? 
Jak to jest, gdy przynosisz komuś radość samym faktem istnienia? Jak to jest, kiedy ktoś Cię kocha?
Jakie to uczucie... Być moim całym światem?
— Mikołaj Bajorek
Reposted bySkydelanallayostatnia
myfuckingreality
09:58
Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— Musso Guillaume - "Kim byłbym bez Ciebie?"
Reposted byjustanotherdreamer justanotherdreamer
myfuckingreality
09:55
Nie, to nie nadzieja. Ona łączy się z myślą, że masz jeszcze szansę. To, co widziałam w jego oczach, było tęsknotą.
— Richelle Mead – "W mocy ducha"
Reposted bySkydelanallaypozakontroladuvet
myfuckingreality
08:49
3370 6b7b 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
myfuckingreality
08:48
8104 b85b 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
myfuckingreality
08:48
W gruncie rzeczy nic nie przeżyła, ale przemarzyła...
— Eric-Emmanuel Schmitt 'Historie miłosne'
Reposted frominpassing inpassing viazimnepalce zimnepalce
myfuckingreality
08:27
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacorazblizej corazblizej
myfuckingreality
08:27
9575 67ea
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
myfuckingreality
08:25
9688 28d7
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
myfuckingreality
08:25
9692 8ca8
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
myfuckingreality
08:24
0041 cfa9 500
meh...
myfuckingreality
08:23
3171 8509
florence!
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacorazblizej corazblizej
myfuckingreality
08:12
Reposted frommocalypse mocalypse viazarazwracam zarazwracam
myfuckingreality
08:12
3641 87da
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl